Inženjering - Konsalting -Servis

Servis / Održavanje

Tehnoproming posebnu pažnju posvećuje uslugama Servisiranja i održavanja sistema KGH. Održavanje sistema se sprovodi kroz periodični pregled i redovne servise. Pravilnom instalacijom, periodičnim pregledima i redovnim servisiranjem ostvaruje se ispravan rad sistema tokom radnog veka uređaja, kao i olakšana i efikasna realizacija garantnih uslova u slučaju anomalije u radu ili otkaza komponenti unutar sistema.

Periodični pregledi

Periodičnim pregledima i ispitivanjima utvrđuju se anomalije u radu (kao što su pojava buke, curenja, nepravilnog rada sistema, povećanja potrošnja energenta i sl.), koje mogu nastati kao posledica promene na objektu, uticaja ekstremnih radnih uslova ili odstupanja od projektne dokumentacije prilikom izgradnje objekta u samom sistemu ili na delu koji nije deo sistema ali ima uticaj na njega.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda izdaje se Zapisnik o periodičnom pregledu, kojim se potvrđuje ispravna upotreba uređaja i obezbeđenje potrebnih radnih uslova (stabilan napon napajanja, ispravno uzemljenje uređaja, redovno čišćenje/pražnjenje filtera, dovoljna količina radnog medijuma kao i utvršivanje opšteg stanja sistema)

Redovan servis

Redovan servis je planirani servis o kome vodi računa Tehnoproming. Sertifikovani iskusni serviseri pregledaju sve komonente sistema grejanja, hlađenja i ventilacije i eventualno vrše čišćenje ili zamenu elemenata saglasno potrebi. Tehnoproming planira svoje aktivnosti u skladu sa radnim vremenom klijenta, tako da se ne ometa proces proizvodnje, rada ili kućnog spokoja.

Havarijske i hitne intervencije

Tehnoproming pruža usluge hitnih intervencija u slučaju havarije i profesionalnu sanaciju havarisanih elemenata uz uslugu hitne nabavke delova. Tehnoproming je DAIKIN sertifikovani partner i svojim klijentima pruža usluge hitne nabavke originalnog zamenskog dela u najkraćem roku.

Tehno-proming d.o.o.