Inženjering - Konsalting -Servis

Daikin Altherma za niske temperature

Grejanje, topla voda za domaćinstvo i hlađenje

Daikin Altherma nudi dva niskotemperaturna sistema. Oba ova sistema služe za grejanje i hlađenje, a uključuju i sistem za toplu vodu. Sve to se priključuje na istu opremu.

Daikin Altherma niskotemperaturna toplotna pumpa, deo inovativnog proizvodnog opsega, je koncipirana tako da pruža maksimum u pogledu klimatske kontrole:

Maksimalna sezonska efikasnost, čime se postiže maksimalno sniženje operativnih troškova

  • odlične vrednosti koeficijenata COP za subvencije i sertifikaciju
  • električna energija nije (ili je minimalno) potrebna
  • najbolja efikasnost se postiže u okviru najčešće korišćenih temperaturnih opsega

Savršeno rešenje za novosagrađene kuće i zgrade, kao i za kuće male energetske potrošnje

  • proizvod namenjen upotrebi pri vrlo niskom toplotnom opterećenju
  • projektovan tako da izdrži i najoštriju zimu
  • grejanje, hlađenje i topla voda za domaćinstvo u okviru jednog jedinstvenog sistema

Tehno-proming d.o.o.